در دوره253 آزمون کمربندی رده قرمز تا دان 2استانی که درخانه تکواندو برگزار شد تعداد 17 نفر از هنرجویان باشگاه برق شرکت کرده بودند که هر17 نفر موفق به کسب کمربند شدند.
قرمز
سارا روانبخش، مهریاس مهربانی، نازنین فاطمه اشرفی، هستی بغدادی، فاطمه سادات نیکوکار، ستایش سیدی مطلق، متینه زمان شاهرودی، بیتا ذاکری، سارینا تراب طرقی
پوم 1
سارا اعرابی، سیده هانیه موسوی، روژان کاشانی، فاطمه رشیدانی، آیلین مسکوتی
دان 1
مهدیه محبی
دان 2
مهدیه صابر شکار
کسب مقام سوم در مسابقات حوزه جنوب غرب رده سنی نونهال
(توسط تنها شرکت کننده باشگاه برق)
کمربند پوم 2
پانته آ سعاوردی
دردوره254آزمون استان تهران رده قرمز تا دان 2 که در 12 دی ماه برگزار شد
اسامی ذیل موفق به کسب کمربند استانی شدند
آبی به قرمز
مژگان اعطاسی، عطیه عرفان پور، دینا احمدی، سیده هلنا موسوی اصل
دان 2
زهرا باقریان