شروع ثبت نام مدرسه فوتسال پسران ترم پاییزدرباشگاه صنعت برق تهران.

شروع ثبت نام: 96/06/01

شروع کلاسها: 96/06/25

پایان کلاسها: 96/09/15

روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت 17-15:30

تلفن ثبت نام:33252627

مدرسه فوتسال:33799563

 

مدرسه فوتسال باشگاه برق تهران با حضور مربی سرشناس لیگ برتر فوتسال ثبت نام می کند.

ترم تابستانی مدرسه فوتسال در روزهای شنبه- دوشنبه- چهارشنبه ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.
شروع کلاس ها: شنبه (92/3/25)
پایان کلاس ها: چهارشنبه (92/6/13)
– فرم های ثبت نامی و تاریخ کلاسبندی متعاقبا از طریق همین سایت ا
علام خواهد شد.