درخشش کم نظیر دختران والیبالیست صنعت برق در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی امید : 2 والیبالیست باشگاه صنعت برق عضو تیم امید تهران مسابقات جوانان کشور : والیبالیست باشگاه صنعت برق عضو تیم جوانان تهران . مسابقات نوجوانان قهرمانی ایران با مربی گری نسرین خزانی 4 والیبالیست باشگاه برق همراه تیم بودند که قهرمانان منطقه یک والیبال نوجوانان ایران شدند .

برنامه دوره های آموزشی والیبال جهت بانوان

زمان بندی کلاس ها به شرح ذیل میباشد.

 

روز های یکشنبه ساعت 15 الی 16:30

روز های سه شنبه ساعت 16:30 الی 18

مربی: خانم نسرین خزایی

 

برنامه دوره های آموزشی والیبال آقایان (مبتدی)

زمان بندی کلاس ها به شرح ذیل میباشد.

روز های شنبه ساعت 19:30 الی 21

روز های شنج شنبه ساعت 18 الی 19:30