فاطمه حسینی در جام جهانی تیراندازی

رکورد شکنی فرزند همکار در جام جهانی تیراندازی
فاطمه حسینی رکورد ایران را زد

در مسابقه های تیراندازی اهداف ثبات قهرمانی جهان که در کشور چین برگزار شد فاطمه حسینی فرزند همکار در برق بعثت موفق شد رکورد ایران در طپانچه بادی به مسافت ده متر را دونمره بهبود بخشد وی با ثبت رکورد ‌٣٨٢ امتیاز رکورد ایران در مسافت ده متر طپانچه بادی را به نام خود نوشت و در مجموع امتیازات در جایگاه شانزدهم جهان قرار گرفت.
حسنی در مسافت 25 متر تفنگ جنگی با بهبود رکورد شخصی خود در مکان یازدهم دنیا ایستاد.
یادآور می شویم در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان برای نخستین بار ایران توسط الهه احمدی با کسب 584 امتیاز موفق به تحصیل مقام دوم جهان و مدال نقره شد.
فاطمه حسینی پرورش یافته در مدرسه تیراندازی موسسه و شاگرد آقای مختاری مربی و مسئول تیراندازی موسسه است.