در مسابقه های جودوی نوجوانان ایران که در شهر تهران برگزار شد تیم تهران حایز رتبه سوم شد.

در تیم تهران امیر حسین اقوامی از مدرسه جودوی برق (موسسه) که در معیت تیم تهران در مسابقات شرکت داشت حایز رتبه سوم شد و حمید رضا ملکزاده دیگر جودو کار موسسه در وزن 60 کیلو به عنوان پنجم دست یافت. ملک زاده در مسابقات امسال نوجوانان تهران قهرمان شده بود.

امیر حسین خادمیان جودو کار موسسه که به عضویت تیم ملی جوانان ایران در آمده است هفته گذشته در یک سفر تدارکاتی قبل از شروع مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در مراکش  همراه با تیم جوانان ایران به کشور کره جنوبی اعزام شد.

آموزش بیش از200 نفر در مدرسه جودوی موسسه

در مدرسه جودوی موسسه در سال جاری بیش از 200 جودوکار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تمرینات و دوره های آموزشی خود را زیر نظر مسعود ابدی نقش استاد جودوی موسسه انجام می دهند. در میان این 200 تن بیش از 40 نفر از آنان از فرزندان کارکنان برق تهران هستند.