انجام مراسم اختتامیه اردوی تیم ملی جودو در موسسه

اختتامیه اردوی تیم ملی جودو در موسسه
در رویکردهای جدید موسسه برگزاری اردوهای ورزشی تیم‌های ملی در شمار فعالیتهای جاری موسسه قرار گرفته است فرهنگی ورزشی برق تهران بر پا کرد.

 

این اردو که نزیک به دو هفته در موسسه برگزار شد با ابراز رضایت سرپرست و کادر فنی تیم ملی جودو همراه گشت و در مراسم اختتامیه ضمن استقبال از برپایی اردوی تیم ملی جودو در موسسه در مراحل بعدی آماده سازی جودوکاران از وجود تاسیسات ورزشی مناسب در موسسه ابراز رضایت کردند.
در جلسه خداحافظی جودو کاران مهندس علی بیگ مدیر عامل موسسه به همراه رضا خسرونژاد، احمد طاهریان، علی توپچی، سعید مرادی نسب، موسوی پناه و تعداد دیگری از همکاران موسسه حضور داشتند و مراسم توزیع هدایای موسسه به ملی پوشان جودو هم با حضور مهندس علی بیگ ، محمود میران، سرمربی تیم ملی جودو ، علی توپچی، سرپرست و مربیان تیم ملی انجام پذیرفت.