وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح تقدیری به شرح ذیل به باشگاه برق تهران ارسال داشت : جناب آقای مهندس علی بیک , مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران با سلام و احترام بدین وسیله از زحمات جنابعالی و همکاران در برگزاریطرح غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه سال 94 صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایند . علی اصغر کار اندیش , معاون وزیر