(93/4/25 لغایت 93/5/5) شروع کلاسها از : 93/5/14

برنامه کلاسهای آموزشی به شرح ذیل می باشد :

12:30 – 11     مبتدی 1(کودک )    ——- مبتدی 2(کودک )  ——- خصوصی یا نیمه خصوصی

13 – 12:30     ایروبیک در آب  

14:45 –  13:30          خصوصی یانیمه خصوصی

16:30 – 15      خصوصی یا نیمه خصوصی ———– تکمیلی سه شنا(عمومی )

18:30  – 17   مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )    —-    خصوصی یا نیمه

19:45 – 18:30  مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )   –   آموزش قورباغه  

تعدادجلسات آموزش 12 جلسه

مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس      کپی کارت ملی


شروع ثبت نام کلاسها از تاریخ :92/10/25

شروع کلاسها از :92/11/13

استخر

برنامه کلاسها به شرح ذیل میباشد :

12:15 ـ11 …….       مبتدی 1                  مبتدی 2           پیشرفته

14:45 ـ13              آبدرمانی                 خصوصی  یانیمه خصوصی


16:15 ـ15………     مبتدی 1               مبتدی 2             پیشرفته

18:15 ـ17     مبتدی 1                  مبتدی 2                 پیشرفته


مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس     کپی کارت ملی

شروع ثبت نام ترم آذر ماه  92/8/25
 مجموعه آبی


شروع کلاسها :92/9/3


برنامه کلاسها :

12:30 ـ11         مبتدی 1                 مبتدی 2

15ـ13:30        خصوصی ونیمه خصوصی 

16:15 ـ15       آموزش پروانه        خصوصی و نیمه خصوصی 

18:15 ـ17       مبتدی 1            مبتدی 2            پیشرفته (آموزش قورباغه و تکمیلی سه شنا )

تصویر استخر

مدارک مورد نیاز :  1قطعه عکس   کپی کارت ملیاعلام برنامه آموزش شنا ویژه بانوان
شروع دوره از تاریخ 1389/1/31

 

نوبتها:
9 تا 10:30 مبتدی یک و سه
11 تا 12:30 مبتدی دو
13:30 تا 15 مبتدی یک و پیشرفته
15 تا 16:30 مبتدی یک و دو
17 تا 18:30 مبتدی یک و سه
لازم به ذکر است کلاسهای آموزش عمومی در صورت تکمیل ظرفیت تعیین شده برگزار خواهد شد.
ضمناً متقاضیان کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی می‌توانند جهت مشاوره به مدیریت استخر در بخش بانوان مراجعه فرمایند.

دور جدید کلاسهای آموزشی شنای بانوان از اول آذر 88 آغاز می گردد.

آموزش شنای بانوان درسطوح مبتدی 1و2 و3وپیشرفته انجام خواهد شد.

لازم به ذکراست کلاسهای آب درمانی نیز درسانس 15-30/13 برگزار می گردد. همکاران محترم برق تهران می توانندجهت ثبت نام درکلاسهای آموزشی دوره پیشرفته اقدام نمایند.

لازم به ذکراست کلیه کلاسهای آموزشی زیرنظر مربیان مجرب وبا مدرک رسمی فدراسیون شنا تشکیل می گردد.

موارد یکه دوره شنای آموزشی مبتدی 1 تدریس می گردد به شرح زیر می باشد :

راه رفتن درآب – سرخوردن –پازدن به پهلوی راست وچپ- پازدن از پشت دم وبازدم درآب –غوطه وری یاشناوری درآب – آشنایی با نفس گیری