محمد امین مهاجر نونهال و گل نو شکوفته باشگاه تیر و کمان موسسه در مسابقات قهرمانی نونهالان ایران با چیره دستی خود و به هدف نشاندن تیر هایش عنوان نایب قهرمانی ایران را به خود اختصاص داد. این موفقیت را به محمد امین و خانواده اش تبریک میگوئیم.