شروع ثبت نام  کلاس های  اسکیت دختران و پسران  درباشگاه صنعت برق تهران.

روزهای زوج پسران

روزهای فرد  دختران

مربی آقای تاجری

تلفن ثبت نام: 33252627

نیمه دوم سال ۱۳۹۸

ثبت نام مدرسه شنای دختران باشگاه صنعت برق تهران به منظورآموزش واستعدادیابی خردسالان ونونهالان جهت دوره های دیده بانی وتیم شنای باشگاه صنعت برق تهران ازاول اردیبهشت 1397//استخر:33253848///ثبت نام:33252627

شروع ثبت نام مدرسه فوتسال پسران ترم پاییزدرباشگاه صنعت برق تهران.

شروع ثبت نام: 96/06/01

شروع کلاسها: 96/06/25

پایان کلاسها: 96/09/15

روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت 17-15:30

تلفن ثبت نام:33252627

مدرسه فوتسال:33799563

 

به اطلاع میرساند،سانسهای تفریحی مجموعه آبی باشگاه صنعت برق تهران به شرح ذیل میباشد:

آقایان(روزهای زوج):

8 الی 10:30(بازنشستگان)

11 الی 12:30 (آموزشی)

13:30 الی 15 (آموزشی)

15 الی 16:30

17 الی 18:30

18:30 الی 20

20:30 الی 22

بانوان (روزهای فرد):

9 الی 10:30

11 الی 12:30

13:30 الی 15

15 الی 16:30

17 الی 18:30