فهرست مبالغ رشته های ورزشی آقایان – سال 92(با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

رشته

روز

ساعت

محل برگزاری

شهریه ثابت (ریال)

توضیحات

آموزش تیر و کمان

روزهای فرد

19:00-21:00

زمین چمن طبیعی

600.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.500.000

سه ماهه 3 جلسه در هفته

آموزش فوتسال

روزهای زوج

8:00 – 9:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30

سالن شمالی

1.250.000

2 ماه و نیم 30 جلسه

آموزش والیبال

همه روزه

19:30-21

سالن والیبال

1.000.000

3 ماهه 2جلسه درهفته

آموزش اسکیت (نونهالان)

روزهای زوج

15-16

سالن والیبال

700.000

ماهیانه3جلسه در هفته

آموزش ژیمناستیک

روزهای فرد

14-15:30

سالن جنوبی

800.000

3 ماهه 3جلسه در هفته

21-19:30

آموزش بسکتبال

1شنبه-5شنبه

16:30-21

سالن شمالی

800.000

3 ماهه 2جلسه درهفته

آموزش شنا- عمومی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

1.000.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا– نیمه خصوصی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

1.300.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا- خصوصی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

2.000.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا تمرینی

روزهای فرد

21-19.30

مجموعه آبی

850.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

2.100.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش جودو

همه روزه

17-21

سالن جنوبی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کشتی

روزهای زوج

17:30-21

سالن جنوبی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

روزهای فرد

22:30-21

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش تکواندو

روزهای زوج

16:30-18

ساختمان مرکزی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کیک بوکسینگ

روزهای زوج

16:30-18

ساختمان مرکزی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کاراته-آی کیدو
(دفاع شخصی)

روزهای فرد

21:30-20

ساختمان مرکزی

آموزش فوتبال

همه روزه

زوج از 8 الی …
فرد  8 الی 17

زمین های چمن

2.400.000

دوماه و نیم 30جلسه

شطرنج

همه روزه

21-17

استادیوم فوتبال

فهرست مبالغ رشته های ورزشی بانوان – سال 92 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

رشته

روز

توضیحات

محل برگزاری

شهریه ثابت (ریال)

تعداد جلسات

آموزش آمادگی جسمانی (ایروبیک)

روزهای فرد

10-9

سالن بدنسازی

250.000

ماهیانه3جلسه در هفته

600.000

سه ماهه 3جلسه در هفته

1شنبه-3شنبه

16:30-17:30

سالن بدنسازی

200.000

ماهیانه2جلسه درهفته

آموزش ترکیبی بدنسازی

روزهای فرد

11:30-10

سالن بدنسازی

500.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.200.000

سه ماهه 3جلسه در هفته

آموزش تیر و کمان

روزهای فرد

21-19

زمین چمن طبیعی

600.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.500.000

سه ماهه 3 جلسه در هفته

آموزش فوتسال

1شنبه -3شنبه

8:00 – 9:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30

سالن شمالی

1.250.000

ترم 3 ماهه
2جلسه در هفته

آموزش والیبال

روزهای فرد

13:30- 15
15-16:30

18 16:30

سالن والیبال

800.000

ترم 2 ماهه
3جلسه در هفته

آموزش اسکیت (نونهالان)

روزهای زوج

16-15

سالن والیبال

700.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش ژیمناستیک

روزهای زوج

16-14:45

سالن جنوبی

800.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش شنا- عمومی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

1.000.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش شنا- نیمه خصوصی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

1.300.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش شنا- خصوصی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

2.000.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش کاراته

1شنبه و3شنبه 5شنبه

17:30-16

12-10:30

سالن رزمی

(والیبال)

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش بسکتبال

1شنبه

5شنبه

16:30-15

12-10:30

سالن شمالی

750.000

3 ماهه هفته 2جلسه

1- مبلغ 40.000 ریال بابت صدور کارت الکترونیک توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد.

2- مبلغ 80.000 ریال جهت صدور کارت بیمه ورزشی یکساله توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد.

تلفن:27  26    25   33

موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران

میدان شهدا – خیابان 17 شهریور- موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران


 

شنبه الی چهارشنبه

نام سالن

سانس ها

مبلغ پایه(ریال)

سالن شمالی

16:30-7:30

650.000

21-16:30

900.000

24-21

700.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

600.000

چمن مصنوعی مسقف

16:30-7:30

650.000

21-16:30

900.000

24-21

700.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

600.000

چمن مصنوعی روباز

16:30-7:30

500.000

21-16:30

650.000

24-21

550.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

450.000

سالن والیبال

16:30-7:30

600.000

21-16:30

700.000

24-21

650.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

500,000

فهرست مبالغ اجاره اماکن ورزشی سال 1392 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

مجموعه آبی

هزینه اجاره یک سانس مجموعه آبی (حداکثر 100 نفر)

4.240.000 ریال

* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 20% تخفیف

8.000.000 ریال

* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 15% تخفیف

4.250.000 ریال

* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 12% تخفیف

2.200.000 ریال

* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 5% تخفیف

950.000   ریال

* هزینه یک جلسه

100.000    ریال

مجموعه بدنسازی

آقایان

روزهای زوج  از ساعت 13:00 الی 20:00

روزهای فرد (پنجشنبه  13:00 الی 20:00 یکشنبه و سه شنبه 18:30 الی 22:00)

بانوان

1 شنبه و 3 شنبه: ساعت 11 الی 12:30  و 13:30 الی 18:00 پنجشنبه 8:30 الی11:30

* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 25% تخفیف

5.300.0000 ریال

* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 20% تخفیف

2.800.000 ریال

* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 15% تخفیف

1.500.000 ریال

* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 10% تخفیف

630.000 ریال

هزینه یک جلسه

70.000 ریال

هزینه روزهای فرد آقایان : جلسه ای 50.000 ریال  و ماهانه 550.000 ریال می باشد

توضیحات:

v انعقاد قرارداد 3 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 5% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد 6 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد 9 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 15% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد یکساله در قبال پرداخت نقدی شامل 20% تخفیف می باشد.

1- ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی برای خانواده محترم  شهدا، ایثارگران، جانبازان و معرفی شدگان سازمان بهزیستی مشمول  20% تخفیف می باشند.

2-  ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 4 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از  15% تخفیف برخوردار می گردند.

3-  ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 3 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از  10% تخفیف برخوردار می گردند.

 

تنوع بخشیدن به رشته های ورزشی در باشگاه برق تهران گامی است ارزنده در جهت پاسخگویی به سلایق مختلف و استعدادهای گوناگون.

باشگاه برق تهران مصمم است در سال جدید چند رشته ورزشی دیگر را برای علاقه مندان و ورزشکاران عزیز ارائه دهد.

هم اکنون 21 رشته در این باشگاه در حال فعالیت است.

 

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}#

iتوسعه ورزش در رده های سنی پایه و تنوع بخشیدن به رشته های ورزشی!

  • تهیه تجهیزات کمک آموزشی مناسب با رشته های مختلف ورزشی
  • تغییر مکان رشته های رزمی به دلیل استقبال وسیع نوآموزان
  • تهیه لباس متحدالشکل برای مربیان
  • انجام تبلیغات لازم (محیطی و منطقه ای)
  • پشتیبانی باشگاه از حضور تیمهای پایه در مسابقات استانی و کشوری
  • اختصاص سانسهای مناسب برای رشته های پرطرفدار
  • توجه و عنایت ویژه به ورزش دختران و بانوان


دماوند با ارتفاع 5671 متر یکی از قلل اسطوره ای ایران و از کوههایی است که از قدیم الایام سودای صعود به آن مطرح بوده و قدمت صعود به آن بیش از هزار سال است و در سده اخیر نیز با توسعه ورزش کوهنوردی علاقه مندان زیادی از سراسر گیتی برای صعود به بلندترین مخروط جهان به کشورمان سفر   می کنند.

دماوند به عنوان قدیمی ترین قله مرتفع صعود شده جهان از ارزش و اعتبار ویژه ای در فرهنگ تمدن ایران برخوردار است و این آتش فشان خاموش وزیبا بیش از 16 مسیر و یال قابل صعود دارد که در این بین چهار جبهه به واسطه داشتن جانپناه مورد توجه عموم واقع گردیده است.

1) مسیر جنوبی:

این مسیر که بیشترین تردد را به خود اختصاص می دهد عبارت است از:

جاده هراز – پلور- جاده سد لار- جاده رینه- مسیر گوسفند سرا- مسیر پناهگاه های بارگاه سوم

2) مسیر شمالی:

این مسیر که دارای شیب تند تری است. عبارت است از:

جاده هراز بین وانا و کهرود – جاده دلارستاق و عبور از روستاهای رزان- دلارستاق- میان ده وناندل

– جنب مرتع جولپر وصعود از مسیر جانپناههای شمالی

3) مسیر غربی:

جاده هراز- مسیر سد لار- جاده چال چال- ورار و مسیر پناهگاه سیمرغ

4) مسیر شمال شرقی:

الف) مسیر گزانه: جاده هراز- روستای گزنک مرتع استله سر- مسیر پناهگاه تخت فریدون

ب) مسیر میان ده: جاده هراز- جاده دلارستاق- روستای میان ده- مرتع باغک- مسیر پناهگاه تخت فریدون

مؤسسه فرهنگی ورزشی برق تهران با بیش از 40 سال سابقه درخشان در عرصه ورزش کشور، از مراکز ورزشی فعال در شرق تهران است که با امکانات ورزشی ممتاز به ارائه خدمات مناسب به ورزشکاران و ورزش دوستان منطقه پرداخته است.

ما سعی داریم با ایجاد فضایی مناسب زمینه های لازم را برای گسترش فرهنگ ورزش در بین ساکنین و اهالی محترم ایجاد و تقویت نماییم.

 

در این خصوص دستیابی به نظرات ارزنده شما شهروند گرامی سرمایه ای گرانقدر برای ما خواهد بود تا بتوانیم با توجه به نیازها و علائق شما برنامه های ورزشی جدیدی را ارائه نماییم.

(رشته های ورزشی فعال یا در حال راه اندازی مؤسسه فرهنگی ورزشی برق تهران)

نام رشتهبانوانآقایاننام رشتهبانوانآقایان
فوتبال×یوگا××
والیبال××کشتی×
بسکتبال×شطرنج××
تیراندازی بادی××مدرسه فوتبال×
تیراندازی جنگی××شنا××
تنیس روی میز××بدنسازی××
جودو×مینی گلف××
ایروبیک×اسکیت××
پینت بال××

شما می توانید با تکمیل این فرم و ثبت آن همیار ما در برنامه ریزی های ورزشی مؤسسه باشید.

((لازم به ذکر است به پیشنهادات برتر رسیده جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.))