برای مشاهده اسامی این جودوکاران لطفاً روی عنوان خبر یا دکمه مطالعه بیشتر کلیک کنید.

نوجوانان مؤسسه بر سکوی نایب قهرمانی

وزن 42 کیلو امیرحسین اقوامی (طلا)

وزن 50 کیلو محمد علی بیگ (طلا)

وزن 46 کیلو : امیرحسین رحیمیان (نقره)

وزن 60 کیلو مرتضی قلی زاده (برنز)

وزن 66 کیلو سیاوش سوری (برنز)

جوانان جودو کار در جایگاه دوم تهران

وزن 55 کیلو ارش علیپور (طلا)

وزن 66 کیلو امیرحسین خداییان (برنز)

وزن 73 کیلو محمد ابدی نقش (نقره)

وزن 100 کیلو محسن جالو (طلا)