تکواندو کاران جوان باشگاه برق در مسابقات حوضه جنوب شرق تهران برنده 9 مقام اول ، دوم و سوم شدند . ضمناً در آزمون سراسری تکواندو 9 تن از تکواندوکاران باشگاه برق موفق به اخذ کمربندهای مشکی و قرمز شدند .

تکواندو کاران پسران باشگاه برق در مسابقات حوزه جنوب شرق تهران برنده 9 مقام اول ، دوم و سوم شدند . ضمنا در آزمون سراسری تکواندو 9 تن از تکواندو کاران باشگاه برق موفق به اخذ کمربندی های مشکی و قرمز شدند .

کاراته(سبک وادوریو )  ـ   تکواندو


نام رشته :                                         روز :                                           ساعت :


تکواندو                                                  فرد                                          17:45 الی 16:15


کاراته  (وادو ریو)                             یکشنبه  و سه شنبه                       5:45 الی3:45