هر کتابی که خودتان مایلید درباره ی امام حسین (ع) و قیام ایشان مطالعه بفرمایید و خلاصه از آن را در حداکثر دو صفحه ی کاغذ قطع A4 تحویل روابط عمومی دهید . به نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد .زمان تحویل : تا چهارشنبه 11 آذر مصادف با اربعین حسینی امور فرهنگی و روابط عمومی مؤسسه ورزشی صنعت برق تهران

tavajo

( رشته های  ورزشی ،در خصوص تکمیل اطلاعات در مورد رشته ورزشی مورد

نظر با واحد ثبت نام تماس بگیرید) شماره تماسها :

واحد ثبت نام : 33252627

شماره تماس مستقیم واحدهای ورزشی :

واحد فوتبال :33253878

مجموعه آبی :  33253848

واحد تیراندازی با اسلحه :33349012