1-      ژیمناستیک پسران در رده سنی 5 تا 9 سال

روز های فرد از ساعت        14 الی 16:30

2-      ژیمناستیک و آکروژیم پسران

روز های فرد از ساعت        19:30 الی 21

3-      ایروبیک و آکروژیم مردان و پسران

روز های زوج از ساعت      21 الی 22:30

1-      کلاس های آموزشی کشتی مردان

روز های زوج از ساعت      6 الی 8

                                    16 الی 17:30                

                                    17:30 الی 19

2-      کلاس های آموزشی جودو پسران

روز های زوج از ساعت      16:30 الی 18

3-      کلاس های آموزشی جودوی مردان و پسران

روز های زوج از ساعت      21 الی 22:30

4-      کلاس های آموزشی جودوی مردان و پسران

روز های فرد از ساعت        19:30 الی 21

5-      کلاس های آموزش بسکتبال

یکشنبه و پنج شنبه از ساعت             19:30 الی 21