در شب های ماه مبارک رمضان مجموعه آبی موسسه (استخر، دو سونای خشک، دو سونای بخار، دو حوضچه جکوزی و حوضچه آب سرد) که بجز استخر جملگی تازه ساز و نو و شیک هستند پذیرای خیل دوستداران خود شد. استقبال از مجموعه آبی در بعضی از شب ها به حدی بود که مسئولان مجموعه آبی از پذیرش مراجعین خارج از ظرفیت استخر عذرخواهی میکردند.

 

استقبال بسیار عالی از مجموعه آبی موسسه

در شب های ماه مبارک رمضان مجموعه آبی موسسه (استخر، دو سونای خشک، دو سونای بخار، دو حوضچه جکوزی و حوضچه آب سرد) که بجز استخر جملگی تازه ساز و نو و شیک هستند پذیرای خیل دوستداران خود شد. استقبال از مجموعه آبی در بعضی از شب ها به حدی بود که مسئولان مجموعه آبی از پذیرش مراجعین خارج از ظرفیت استخر عذرخواهی میکردند.

واقعیت این است که پس از افتتاح سونا و جکوزی جدید موسسه که دارای امکاناتی مطلوب و عالی است، ظرفیت پذیرش مجموعه آبی افزایش خوبی داشته است و پیش بینی می شود افزونتر هم بشود.مجموعه آبی علاوه بر کارکنان برق تهران، شرکت های تابعه و عموم مورد توجه روز افزون تیم های ملی در رده های سنی مختلف قرار گرفته به طوری که در انعقاد قرارداده ها استفاده از مجموعه آبی در اولویت آنان قرار میگیرد. ضمناً به  آگاهی میرساند پس از پایان ماه مبارک رمضان استفاده از استخر و سونا ها و دوجکوزی موسسه به روال سابق باز گشته است