کاراته(سبک وادوریو )  ـ   تکواندو


نام رشته :                                         روز :                                           ساعت :


تکواندو                                                  فرد                                          17:45 الی 16:15


کاراته  (وادو ریو)                             یکشنبه  و سه شنبه                       5:45 الی3:45 

 

فهرست مبالغ رشته های ورزشی آقایان – سال 92(با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

رشته

روز

ساعت

محل برگزاری

شهریه ثابت (ریال)

توضیحات

آموزش تیر و کمان

روزهای فرد

19:00-21:00

زمین چمن طبیعی

600.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.500.000

سه ماهه 3 جلسه در هفته

آموزش فوتسال

روزهای زوج

8:00 – 9:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30

سالن شمالی

1.250.000

2 ماه و نیم 30 جلسه

آموزش والیبال

همه روزه

19:30-21

سالن والیبال

1.000.000

3 ماهه 2جلسه درهفته

آموزش اسکیت (نونهالان)

روزهای زوج

15-16

سالن والیبال

700.000

ماهیانه3جلسه در هفته

آموزش ژیمناستیک

روزهای فرد

14-15:30

سالن جنوبی

800.000

3 ماهه 3جلسه در هفته

21-19:30

آموزش بسکتبال

1شنبه-5شنبه

16:30-21

سالن شمالی

800.000

3 ماهه 2جلسه درهفته

آموزش شنا- عمومی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

1.000.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا– نیمه خصوصی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

1.300.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا- خصوصی

روزهای زوج

9:00-22

مجموعه آبی

2.000.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش شنا تمرینی

روزهای فرد

21-19.30

مجموعه آبی

850.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

2.100.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش جودو

همه روزه

17-21

سالن جنوبی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کشتی

روزهای زوج

17:30-21

سالن جنوبی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

روزهای فرد

22:30-21

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش تکواندو

روزهای زوج

16:30-18

ساختمان مرکزی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کیک بوکسینگ

روزهای زوج

16:30-18

ساختمان مرکزی

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش کاراته-آی کیدو
(دفاع شخصی)

روزهای فرد

21:30-20

ساختمان مرکزی

آموزش فوتبال

همه روزه

زوج از 8 الی …
فرد  8 الی 17

زمین های چمن

2.400.000

دوماه و نیم 30جلسه

شطرنج

همه روزه

21-17

استادیوم فوتبال

فهرست مبالغ رشته های ورزشی بانوان – سال 92 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

رشته

روز

توضیحات

محل برگزاری

شهریه ثابت (ریال)

تعداد جلسات

آموزش آمادگی جسمانی (ایروبیک)

روزهای فرد

10-9

سالن بدنسازی

250.000

ماهیانه3جلسه در هفته

600.000

سه ماهه 3جلسه در هفته

1شنبه-3شنبه

16:30-17:30

سالن بدنسازی

200.000

ماهیانه2جلسه درهفته

آموزش ترکیبی بدنسازی

روزهای فرد

11:30-10

سالن بدنسازی

500.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.200.000

سه ماهه 3جلسه در هفته

آموزش تیر و کمان

روزهای فرد

21-19

زمین چمن طبیعی

600.000

ماهیانه3جلسه در هفته

1.500.000

سه ماهه 3 جلسه در هفته

آموزش فوتسال

1شنبه -3شنبه

8:00 – 9:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30

سالن شمالی

1.250.000

ترم 3 ماهه
2جلسه در هفته

آموزش والیبال

روزهای فرد

13:30- 15
15-16:30

18 16:30

سالن والیبال

800.000

ترم 2 ماهه
3جلسه در هفته

آموزش اسکیت (نونهالان)

روزهای زوج

16-15

سالن والیبال

700.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

آموزش ژیمناستیک

روزهای زوج

16-14:45

سالن جنوبی

800.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش شنا- عمومی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

1.000.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش شنا- نیمه خصوصی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

1.300.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش شنا- خصوصی

روزهای فرد

9:00- 20:00

مجموعه آبی

2.000.000

ماهیانه 3جلسه درهفته

آموزش کاراته

1شنبه و3شنبه 5شنبه

17:30-16

12-10:30

سالن رزمی

(والیبال)

250.000

ماهیانه 3جلسه در هفته

600.000

3ماهه3جلسه در هفته

آموزش بسکتبال

1شنبه

5شنبه

16:30-15

12-10:30

سالن شمالی

750.000

3 ماهه هفته 2جلسه

1- مبلغ 40.000 ریال بابت صدور کارت الکترونیک توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد.

2- مبلغ 80.000 ریال جهت صدور کارت بیمه ورزشی یکساله توسط واحد ثبت نام دریافت می گردد.

تلفن:27  26    25   33

موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران

میدان شهدا – خیابان 17 شهریور- موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران


 

شنبه الی چهارشنبه

نام سالن

سانس ها

مبلغ پایه(ریال)

سالن شمالی

16:30-7:30

650.000

21-16:30

900.000

24-21

700.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

600.000

چمن مصنوعی مسقف

16:30-7:30

650.000

21-16:30

900.000

24-21

700.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

600.000

چمن مصنوعی روباز

16:30-7:30

500.000

21-16:30

650.000

24-21

550.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

450.000

سالن والیبال

16:30-7:30

600.000

21-16:30

700.000

24-21

650.000

پنجشنبه جمعه و تعطیلات

500,000

فهرست مبالغ اجاره اماکن ورزشی سال 1392 (با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده)

مجموعه آبی

هزینه اجاره یک سانس مجموعه آبی (حداکثر 100 نفر)

4.240.000 ریال

* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 20% تخفیف

8.000.000 ریال

* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 15% تخفیف

4.250.000 ریال

* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 12% تخفیف

2.200.000 ریال

* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 5% تخفیف

950.000   ریال

* هزینه یک جلسه

100.000    ریال

مجموعه بدنسازی

آقایان

روزهای زوج  از ساعت 13:00 الی 20:00

روزهای فرد (پنجشنبه  13:00 الی 20:00 یکشنبه و سه شنبه 18:30 الی 22:00)

بانوان

1 شنبه و 3 شنبه: ساعت 11 الی 12:30  و 13:30 الی 18:00 پنجشنبه 8:30 الی11:30

* کارت های اعتباری 100 جلسه ای یکساله با احتساب 25% تخفیف

5.300.0000 ریال

* کارت های اعتباری 50 جلسه ای شش ماهه با احتساب 20% تخفیف

2.800.000 ریال

* کارت های اعتباری 25 جلسه ای سه ماهه با احتساب 15% تخفیف

1.500.000 ریال

* کارت های اعتباری 10 جلسه ای یکماهه با احتساب 10% تخفیف

630.000 ریال

هزینه یک جلسه

70.000 ریال

هزینه روزهای فرد آقایان : جلسه ای 50.000 ریال  و ماهانه 550.000 ریال می باشد

توضیحات:

v انعقاد قرارداد 3 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 5% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد 6 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 10% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد 9 ماهه در قبال پرداخت نقدی شامل 15% تخفیف می باشد.

v انعقاد قرارداد یکساله در قبال پرداخت نقدی شامل 20% تخفیف می باشد.

1- ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی برای خانواده محترم  شهدا، ایثارگران، جانبازان و معرفی شدگان سازمان بهزیستی مشمول  20% تخفیف می باشند.

2-  ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 4 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از  15% تخفیف برخوردار می گردند.

3-  ورزشکارانی که دارای سابقه عضویت بیش از 3 سال می باشند جهت ثبت نام در مجموعه آبی و بدنسازی از  10% تخفیف برخوردار می گردند.

 

مدرسه فوتسال باشگاه برق تهران با حضور مربی سرشناس لیگ برتر فوتسال ثبت نام می کند.

ترم تابستانی مدرسه فوتسال در روزهای شنبه- دوشنبه- چهارشنبه ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.
شروع کلاس ها: شنبه (92/3/25)
پایان کلاس ها: چهارشنبه (92/6/13)
– فرم های ثبت نامی و تاریخ کلاسبندی متعاقبا از طریق همین سایت ا
علام خواهد شد.

در فروردین ماه 1392 تمرینات تیم های پایه شروع شد، سپس بازیکنان تیم های نونهالان، نوجوانان و جوانان پس از آزمایشهای لازم گزینش شدند و پس از ثبت نام مدرسه فوتبال از روز سی و یکم فروردین ماه آغاز شده است. مدرسه فوتبال باشگاه برق با ثبت نام بیش از 1500 نوآموز در سال 1391 رکوردی بی نظیر در سطح منطقه، استان و کشور از خود به یادگار گذاشت.

تنوع بخشیدن به رشته های ورزشی در باشگاه برق تهران گامی است ارزنده در جهت پاسخگویی به سلایق مختلف و استعدادهای گوناگون.

باشگاه برق تهران مصمم است در سال جدید چند رشته ورزشی دیگر را برای علاقه مندان و ورزشکاران عزیز ارائه دهد.

هم اکنون 21 رشته در این باشگاه در حال فعالیت است.