آموزش شنای بانوان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ95/04/20 ثبت نام مینماید.

شروع کلاسها:95/05/03

پایان کلاسها:95/05/28

ثبت نام:33252627

سانسها:

13-14:30 خصوصی-نیمه خصوصی–استعدادیابی کودکان روزهای یکشنبه وسه شنبه

15-16:30 خصوصی -نیمه خصوصی

17-18:30 مبتدی 1 بزرگسالان(عمومی)–خصوصی ونیمه خصوصی( پیشرفته)

18:30-20 مبتدی 1 بزرگسالان(عمومی)–آماده سازی ناجی ومربی

هزینه کلاسها:

عمومی:2/500/000 ریال

نیمه خصوصی:3/000/000 ریال

خصوصی:3/500/000 ریال

 

(93/4/25 لغایت 93/5/5) شروع کلاسها از : 93/5/14

برنامه کلاسهای آموزشی به شرح ذیل می باشد :

12:30 – 11     مبتدی 1(کودک )    ——- مبتدی 2(کودک )  ——- خصوصی یا نیمه خصوصی

13 – 12:30     ایروبیک در آب  

14:45 –  13:30          خصوصی یانیمه خصوصی

16:30 – 15      خصوصی یا نیمه خصوصی ———– تکمیلی سه شنا(عمومی )

18:30  – 17   مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )    —-    خصوصی یا نیمه

19:45 – 18:30  مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )   –   آموزش قورباغه  

تعدادجلسات آموزش 12 جلسه

مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس      کپی کارت ملی


شروع ثبت نام کلاسها از تاریخ :92/10/25

شروع کلاسها از :92/11/13

استخر

برنامه کلاسها به شرح ذیل میباشد :

12:15 ـ11 …….       مبتدی 1                  مبتدی 2           پیشرفته

14:45 ـ13              آبدرمانی                 خصوصی  یانیمه خصوصی


16:15 ـ15………     مبتدی 1               مبتدی 2             پیشرفته

18:15 ـ17     مبتدی 1                  مبتدی 2                 پیشرفته


مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس     کپی کارت ملی