(93/4/25 لغایت 93/5/5) شروع کلاسها از : 93/5/14

برنامه کلاسهای آموزشی به شرح ذیل می باشد :

12:30 – 11     مبتدی 1(کودک )    ——- مبتدی 2(کودک )  ——- خصوصی یا نیمه خصوصی

13 – 12:30     ایروبیک در آب  

14:45 –  13:30          خصوصی یانیمه خصوصی

16:30 – 15      خصوصی یا نیمه خصوصی ———– تکمیلی سه شنا(عمومی )

18:30  – 17   مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )    —-    خصوصی یا نیمه

19:45 – 18:30  مبتدی 1(بزرگسال ) —-    مبتدی 2 (بزرگسال )   –   آموزش قورباغه  

تعدادجلسات آموزش 12 جلسه

مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس      کپی کارت ملی


شروع ثبت نام ترم آذر ماه  92/8/25
 مجموعه آبی


شروع کلاسها :92/9/3


برنامه کلاسها :

12:30 ـ11         مبتدی 1                 مبتدی 2

15ـ13:30        خصوصی ونیمه خصوصی 

16:15 ـ15       آموزش پروانه        خصوصی و نیمه خصوصی 

18:15 ـ17       مبتدی 1            مبتدی 2            پیشرفته (آموزش قورباغه و تکمیلی سه شنا )

تصویر استخر

مدارک مورد نیاز :  1قطعه عکس   کپی کارت ملی