آموزش اسکیت ویژه دختران وپسران درباشگاه صنعت برق تهران به شرح ذیل برگزار میگردد.

روزهای زوج از ساعت 13 الی 14 و 14الی 15

تلفن ثبت نام:33252627

هزینه کلاسها: یکماهه 12 جلسه 1/300/000 ریال

یکی از ورزشهایی که خردسالان بسیار مشتاق به حضور درآن هستند، ورزش اسکیت است که از هنگام حرکت از خانه تا رسیدن به باشگاه صنعت برق تهران اسکیت به پا خود را به سالن اسکیت باشگاه می رسانند تا آماده و سرحال در تمرینات آموزشی این ورزش مفرح و طربناک حاضر شوند. ورزش اسکیت در دوره آموزشی تابستانه طرفداران پرشماری دارد و در منطقه جنوبشرق تهران باشگاه برق به عنوان یکی از پایگاههای معتبر شناخته می گردد. اسکیت بازان باشگاه برق در مسابقه های داخلی و دوستانه پیشرفتهای بسیار خوبی به ظهور رسانده اند. امیدواریم با مربیگری آقای تاجری در فصل های پاییز و زمستان نیز تحرک اسکیت بازان مطلوب باشد .

برگزاری دوره های آموزش اسکیت

برگزاری دوره ها آموزشی اسکیت جهت دختران و پسران
موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران در نظر دارد اقدام بهبرگزاری دوره های آموزشی اسکیت ویژه دختران و پسران در مقطع سنی 3 الی 10 سال نماید.

شروع کلاس ها: اول خرداد ماه سال 1390
روز های زوج از ساعت 15 الی 16:30 ویژه پسران
روز های فرداز ساعت 15 الی 16:30 ویژه دختران