اعلام برنامه آموزش شنا ویژه بانوان
شروع دوره از تاریخ 1389/1/31

 

نوبتها:
9 تا 10:30 مبتدی یک و سه
11 تا 12:30 مبتدی دو
13:30 تا 15 مبتدی یک و پیشرفته
15 تا 16:30 مبتدی یک و دو
17 تا 18:30 مبتدی یک و سه
لازم به ذکر است کلاسهای آموزش عمومی در صورت تکمیل ظرفیت تعیین شده برگزار خواهد شد.
ضمناً متقاضیان کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی می‌توانند جهت مشاوره به مدیریت استخر در بخش بانوان مراجعه فرمایند.