اردوی کشتی در موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران

چهارمین اردوی کشتی ایران در موسسه

این بار آزاد کاران نوجوان میهمان هستند

پس از سه مرحله برگزاری موفقیت آمیز اردوی نوگلان کشتی فرنگی ایران در موسسه ، این بار نوبت به آزاد کاران نوجوان کشتی ایران رسید که اولین اردوی خود را در موسسه بر پا کنند این اردو از یکم اسفند آغاز شد و یازده روز ادامه خواهد داشت. بی تردید رضایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران از سه اردوی قبلی فرنگی کاران نوجوان باعث شد تا این بار فدراسیون خیمه گاه تیم کشتی آزاد نوجوانان کشور را برپا نماید.
امکانات عالی موسسه در تداوم این اردوها بسیار موثر بوده است.
ضمناً هفته گذشته شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به مدت نیم ساعت در گفتگو با آقای خلیل رشید محمدزاده سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران مسایل کشتی نوجوانها را مورد بحث و بررسی قرار داد و چندبار از برگزاری بسیار خوب اردوها در موسسه سخن به میان آمد.