ثبت نام مدرسه شنای دختران باشگاه صنعت برق تهران به منظورآموزش واستعدادیابی خردسالان ونونهالان جهت دوره های دیده بانی وتیم شنای باشگاه صنعت برق تهران ازاول اردیبهشت 1397//استخر:33253848///ثبت نام:33252627

شروع ثبت نام مدرسه فوتسال پسران ترم پاییزدرباشگاه صنعت برق تهران.

شروع ثبت نام: 96/06/01

شروع کلاسها: 96/06/25

پایان کلاسها: 96/09/15

روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت 17-15:30

تلفن ثبت نام:33252627

مدرسه فوتسال:33799563

 

به اطلاع میرساند،سانسهای تفریحی مجموعه آبی باشگاه صنعت برق تهران به شرح ذیل میباشد:

آقایان(روزهای زوج):

8 الی 10:30(بازنشستگان)

11 الی 12:30 (آموزشی)

13:30 الی 15 (آموزشی)

15 الی 16:30

17 الی 18:30

18:30 الی 20

20:30 الی 22

بانوان (روزهای فرد):

9 الی 10:30

11 الی 12:30

13:30 الی 15

15 الی 16:30

17 الی 18:30