کلاس شطرنج همه روزه از ساعت 20 الی 17 دایر میباشد.

البته لازم به ذکر است متقاضیان دو روز در هفته میتوانند در کلاس شرکت نمایند که روزها با هماهنگی مربی تعیین میگگردد

مربی ومدیر واحد شطرنج :آقای مهران حق شناس