در مسابقات تیر اندازی با کمان جام رمضان که با تأخیر اعلام شد الهام امجدیه از باشگاه برق نایب قهرمان این رقابت ها شد . در ضمن تیر اندازی با کمان باشگاه برق نایب قهرمان مسابقات شهرداری استان تهران شد .