ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، به اطلاع مراجعین محتـــرم (آقایـــان) مــــی رساند مجموعه آبی این مؤسسه ازتاریخ 89/5/21 لغایت 89/6/18 بشرح ذیل دایر می باشد :


همه روزه     ساعت 21 الی 22:30  

و  

ساعت 23 الی 24:30