سالن های چند منظوره (تصاویر) شامل:

سالن های فوتسال، بسکتبال، هندبال، والیبال، بدمینتون و …

دو سالن ورزشی به مساحت های 750 و 700 متر مربع دارای امکاناتی از قبیل:

  • سیستم های حرارتی
  • سرویس های بهداشتی
  • دوش
  • رختکن مناسب
  • ضربه گیرها در اطراف سالن ها
  • و …