(تمامی رشته های ورزشی باشگاه برق در چهار فصل سال دایر میباشد )

 آرم برق

جهت اطلاع از  جزئیات برگزاری هر رشته  به بخشهای دیگر سایت رجوع کرده ویا با شماره 33252627 تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :    1قطعه عکس         کپی کارت ملی