در مسابقه های انتخابی جودو تیم های ملی نوجوانان و جوانان ایران که با فراخوان۴۵۰ جودو کار از سراسر کشور مورخ ۱۶/۱۱/۹۴ برگزار گردید . ۵ جودو کار باشگاه برق با رسیدن به مرحله نهایی به اردوهای تیم های ملی جوانان و نوجوانان دعوت شدند . این ۵ نفر عبارت اند از : عرفان آقایی ، حمید رضا ملک زاده(جوانان) بنیامین حسینی ، حسین نامداری و علی حیدری قره شیران (نوجوانان )