هفته گذشته مهندس سیدزمان حسینی مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه‌ای تهران از موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران بازدید کرد.

 

این بازدید نزدیک به پنج ساعت به طول انجامید و مهندس حسینی همه اجزاء و ارکان موسسه را با دقت مشاهده نمود و به طور مختصر با مسئولان و مدیران بخشهای مختلف موسسه در قالب پرسش و پاسخ از چند و چون کار آنان مطلع گشت. در این بازدید همه جانبه مدیرعامل موسسه مهندس حسینی را در در جریان کامل فعالیتهای موسسه قرارداد
مهندس حسینی در آخرین مرحله بازدید خود به موزه صنعت برق ایران رفت که اداره آن از فروردین 89 به عهده موسسه گذاشته شده است در موزه وقتی در گپ کوتاه کارکنان موزه متوجه گردید که باید به امور آنان رسیدگی شود بی‌درنگ دستورات لازم را صادر نمود تا کارکنان موزه بدون دغدغه خاطر به کار خود مشغول باشند.
در بازدید مدیرعامل جدید برق تهران، آقایان جزء خراسانی مدیریت روابط عمومی و زلفی گل سرپرست دفتر حراست برق تهران هم حضور داشتند.
امور عکاسی هم با ابوالفضل کمیجانی بود که عکسهای بازدیدهای مذکور را در اختیار موسسه و نشریه قرار دادند و جا دارد از ایشان تشکر کنیم.