کلاسهاى فوق در تاریخ 88/4/9 در محل سالن والیبال برگزار خواهد شد و هزینه کلاس 300000 ریال در  رده سنى 8 تا 18 سال مى باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره هاى 39972696 و 33794042 تماس بگیرید.