کلاسهای تیر و کمان در محوطه زمین چمن طبیعی برگزار می گردد.


بانوان : روزهای فرد ساعت 19-13

آقایان : روزهای زوج ساعت 19-13

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای 39972695 (آقای رهنما) و یا 39972696 (واحد ثبت نام) تماس حاصل فرمایید.