روزهای فرد
در سه سانس و سه رده سنی
ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸
برگزار می شود

رده ی نونهالان:
تمرکز برروی آموزش و اجرای صحیح تکنیک های والیبال

رده ی نوجوان و جوانان:
بر روی آموزش و اجرای صحیح تکنیک و تاکتیک های والیبال نوین


جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایید:

میدان شهداجنب مترو میدان شهدامجتمع فرهنگی ورزشی برق


و یا باشماره زیر تماس حاصل فرمایید:


۳۳۲۵۲۶۲۷